1989 – 1991

Korene vzniku jedného z najzaujímavejších divadelných telies na Slovensku siahajú do roku 1989. Divadelníci niekoľkých profesionálnych divadiel sa rozhodli robiť divadlo mimo svojich domovských scén. Pod režijným vedením Ondreja Spišáka a s výtvarníkom Ferom Liptákom tak uzrelo svetlo sveta naštudovanie Ghelderodovho „Sira Halewyna“, ktoré sa stretlo s nebývalým ohlasom. S inscenáciou sa súbor zúčastnil mnohých festivalov na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Anglicku. Nasledovalo naštudovanie predstavenia „Derniéra“, opäť podľa Ghelderoda a insitnej rozprávky „Rapotačky“, ktoré znovu žali úspech v podobe pozvaní na ďalšie viac, či menej renomované stretnutia divadelníkov.

INSCENÁCIE
1990 M. de Ghelderode: SIR HALEWYN
1991 Teatro Tatro: RAPOTAČKY M. de Ghelderode: DERNIÉRA

ÚČASŤ NA FESTIVALOCH
1990
Invaze divadle /Praha, ČK/
1991
Festival filmow o sztuce /Zakopane, PL/
Dni súčasného divadla /Rimavská Sobota, SK/
Prehliadka Medzičasu /Bratislava, SK/
Študentská pečať /Žilina, SK/