1992 – 1995

Prirodzený vývoj ľudí okolo TEATRO TATRO vyvrcholil v roku 1992 pokusom o založenie stálej divadelnej scény v Poprade. V tomto roku sa teleso zaregistrovalo ako občianske združenie a tak vzniklo „voľné združenie hercov, režisérov, výtvarníkov, ich manželiek a detí“. Popradská anabáza vyvrcholila premiérami Shakespearovho „Rómea a Júlie“, ďalšej rozprávky pre deti „ Tatranská povesť“ a po štyroch mesiacoch sa skončila. Súbor sa vrátil do obvyklých koľají, ktorými bolo zhromažďovanie peňazí na ďalší projekt a v závislosti od úspešnosti tejto činnosti naštudovanie ďalšej inscenácie. Tak postupne vznikli inscenácie „Poďme spolu do Betléma“, „Minas Tirith – Minas Morgul“ a počas krátkeho obdobia, kedy súbor objavil a vo vízii stálej hracej scény na vlastné náklady zrekonštruoval priestor bývalého kina Tatra v budove vtedajšieho bábkového divadla v Nitre, i naštudovanie legendárnej „Balady pre banditu“ v roku 1995.

INSCENÁCIE
1992 W. Shakespeare: RÓMEO A JÚLIA, Teatro Tatro: TATRANSKÁ POVESŤ, Teatro Tatro: POĎME SPOLU DO BETLÉMA
1993 Teatro Tatro: MINAS TIRITH – MINAS MORGUL
1995 M. Štědroň – U.Uhde: BALADA PRE BANDITU

ÚČASŤ NA FESTIVALOCH
1992
Divadelný festival TT /Poprad, SK/
Festival pouličného divadla /Praha, CZ/
8. Bábkarská Bystrica /Banská Bystrica, SK/
1993
Festival mladého divadla /Berlín, D/
Slovenská kultúra v Anglicku /Leeds, Shefield, GB/
Divadelná Nitra ´93 /Nitra, SK/
Divadlo deťom /Bratislava, SK/
1994
Skupova Plzeň ´94 /Plzeň, CZ/
Festival Mimos /Périgueux, F/
Kašparúv memoriál /Kolín, CZ/
9. Bábkarská Bystrica /Banská Bystrica, SK/
1995
Ogólnopolski Osrodek Sztuki dla Dzieci i Mlodziezy /Poznaň, PL/
Divadelná Nitra ´95 /Nitra, SK/
Zvolenská hry zámocké /Zvolen, SK/
Spectaculo Interesse /Ostrava, CZ/