2007

V roku 2007 sa súbor zúčastnil festivalov a prehliadok doma i v zahraničí. 

ÚČASŤ NA FESTIVALOCH
STRETNUTIE V4 /Nitra, SK/
Biennale Sztuki dla Dzieci i Mlodziezy /Poznaň, PL/
Festival The Neighbours /Sasiedzi /Lublin, PL/
3. Dotyky a spojenia /Martin, SK/
Žilinská svätojánska noc /Žilina, SK/
Kaštieľne hry /Strážky, SK/
Dziecie lato tatralne /Warszawa, PL/
Festival MIMO /Jihlava, CZ/
Letní Letná /Praha, CZ/
Slovenské dny ve Mlejně /Praha, CZ/
Tempus ART /Rožňava, SK/
Spectaculo Interesse /Ostrava, CZ/