2008

V sezóne 2008 sa súbor zúčastnil niekoľkých významných prehliadok a festivalov. Po otvorení letnej sezóny na domácej pôde už tradičným Śiatrom pod hradom v Nitre vycestoval súbor na festival Na prahu v Českých Budejoviciach. Nasledovali domáce prehliadky Žilinská svätojánska noc v Žiline, Dotyky a spojenia v Martine, Cibulák v Pezinku a trenčianska Pohoda. Vrcholom prvej časti sezóny bolo vystúpenie v poľskom Szczecine na Festiwale artystów ulicy. V druhej časti sezóny súbor vystúpil v poľskom Nowom Saczi na festivale Malokarpatská Karpaty Offer a na Divadelnej Nitre. Najvýznamnejším však bolo vystúpenie v bieloruskom Breste na festivale Biela veža, kde za inscenáciu „Prorok Ilja“ získal jedno z troch hlavných ocenení festivalu. Sezónu uzavrel sériou predstavení vo varšavských bábkových divadlách v rámci festivalu Korczak 2008.

ÚČASŤ NA FESTIVALOCH
Divadelní festival Na prahu /České Budějovice, CZ/
Žilinská svätojánska noc /Žilina, SK/
4. Dotyky a spojenia /Martin, SK/
Cibulák /Pezinok, SK/
Festiwal artystów ulicy /Szczecin, PL/
Festival Pohoda /Trenčín, SK/
Festiwal Malokarpatska Offer /Novy Sacz, PL/
Divadelná Nitra 2008 /Nitra, SK/
Festiwal KORCZAK /Warszawa, PL/
XIII. Medzinárodný divadelný festival „Biela veža“ /Brest, BY/