2009

V tomto roku súbor pristúpil k prvej etape prípravy projektu určenom pre hosťovanie na Kultúrnej olympiáde počas Zimných olympijských hier 2010 v kanadskom Vancouveri „Zázračný divadelný automat“ („The Magical Theatrical Vending Machine“). Vytvorili sme mobilnú a variabilnú divadelnú scénu – tentokrát maringotku na podvozku pomaľovaného nákladného auta, z ktorej sa stala skriňa plná divadelných trikov, kúziel a ľudských príbehov. Po samotnej výrobe scény, rekvizít, kulís a kostýmov prebiehal skúšobný proces naštudovania predstavenia, ktoré Organizačný výbor KO vybral pre obdobie vyvrcholenia KO počas ZOH 2010.

INSCENÁCIE
Teatro Tatro: ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT – prípravná etapa

ÚČASŤ NA FESTIVALOCH
Anderleho Radvaň 2009, Banská Bystrica /SK/
Nitriansky Montmartre 2009, Nitra /SK/