2010

Sezónu súbor odštartoval v kanadskom Vancouveri, kde náš „Zázračný divadelný automat“ mal mimoriadny divácky ohlas a od miestnych novinárov bol ocenený zlatou medailou Kultúrnej olympiády. Po návrate domov prvého mája sa uskutočnila slovenská premiéra tohto predstavenia na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a počas leta ho mali možnosť vidieť mnohí diváci na letných divadelných festivaloch v Čechách a na Slovensku.

INSCENÁCIE
Teatro Tatro: ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT

ÚČASŤ NA FESTIVALOCH A PODUJATIACH
Kultúrna olympiáda počas ZOH /Vancouver, Canada/
Bratislavský majáles /Bratislava, SK/
Divadelní svět Brno /Brno, CZ/
Dotyky a spojenia /Martin, SK/
Festival Pohoda 2010 /Trenčín, SK/
Banskobystrické kultúrne leto /Banská Bystrica, SK/
Bratislavské kultúrne leto /Bratislava, SK/
Kremnické gagy 2010 /Kremnica, SK/
Festival „Za dveřmi“ /Praha, CZ/
Divadelná Nitra 2010 /Nitra, SK/