2013

Náročný a úspešný rok 2013 – výroba nového šapita, scénografická príprava predstavenia, návrhy kostýmov, bábok, realizácia scény, leto strávené v skúšobnom procese v Dolní Lomné a v Cabaj-Čápore, hektické dni a noci a obrovské nasadenie všetkých členov súboru až do premiéry nového predstavenia „MAJSTER A MARGARÉTA“.
V dňoch 27. – 29. 9. 2014 po tri večery zaplnené šapito v Cabaj-Čápore pri Nitre a prvé reakcie divákov svedčia o tom, že „teatrácka“ dramatizácia Bulgakovho románu bola jedinečným a emóciami nabitým kultúrnym zážitkom. Spojenie tvorivých osobností, skvelé herecké obsadenie, atmosféra cirkusového šapito, novátorské prístupy, nadregionálny a nadčasový rozmer projektu – to sú všetko atribúty, ktoré predurčujú toto predstavenie k obohateniu slovenskej divadelnej scény a k jej úspešnej reprezentácii na domácich i zahraničných festivaloch. Divák mal možnosť vnímať mnohopočetné paralelné dejové roviny, častokrát bizarné veci a scény obohatené o súčasné vnemy a reálie. Pri tomto všetkom sa súbor Teatra Tatro pridŕžal svojej poetiky a atraktívnosť samotného priestoru šapito tento silný príbeh ešte umocňovala.

ÚČASŤ NA FESTIVALOCH A PODUJATIACH
2013 Festival KOPŘIVA /Kopřivnice, CZ/
Festival POHODA 2013 /Trenčín, SK/
Festival ZA DVEŘMI 2013 /Praha, CZ/
Piknik v Zámockom parku /Stupava, SK/
Medvedie dni na Hrebienku /Starý Smokovec, SK/
Stará strelnice /Hranice na Moravě, CZ/
Festival ACTORES /Rožňava, CZ/