Contacts

ZDRUŽENIE TEATRO TATRO
Nová 8, 949 01 Nitra
IČO: 17151180
DIČ: 2021205164
IČ DPH: SK2021205164

Korešpondenčná adresa:
Teatro Tatro,  Národná 7
974 01 Banská Bystrica

E-mail:
teatrotatro@teatrotatro.sk
mana@mana.sk

Tel.:
00421 48 412 4007

Mobil:
00421 905 265 947,  00421 911 590 396